Bij een erkend leerbedrijf leren jongeren, die een mbo-opleiding in de bouw of infra volgen, het vak in de praktijk. Zo zorgen de bedrijven er zelf voor dat er de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn.

De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van een middelbare beroepsopleiding. Leerlingen doen deze beroepspraktijkvorming in de vorm van een leerbaan of stage. Dat mag alleen bij een erkend leerbedrijf. Volandis erkent organisaties als leerbedrijf voor de bouw- en infrasector. Jack Gorissen Bouwonderneming is een door Volandis erkend leerbedrijf. Jack Gorissen is als leermeester aangesteld.


Erkenningsregeling

De erkenning van leerbedrijven gebeurt op basis van een erkenningsregeling. De erkenningsregeling voor leerbedrijven en opleidingsbedrijven in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij is vastgesteld door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector en door vertegenwoordigers van de MBO Raad. Volandis beoordeelt aan de hand van deze regeling of bedrijven en organisaties erkend leerbedrijf kunnen worden en blijven.

 

De belangrijkste voorwaarden

  • Voor elk beroep waarvoor het leerbedrijf wil opleiden, is een aparte erkenning nodig;
  • Iedere leerling wordt begeleid door een leermeester die het beroep uitvoert, waarvoor de leerling wordt opgeleid;
  • Het leerbedrijf geeft de leerling tijd, ruimte en begeleiding om het vak te leren, naar school te Volandis, kenniscentrum voor bouw en infra

Volandis is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra. 
Volandis vormt de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.